1999, Κόκλα, Μ., Κάβουρας, Μ., "Η Διαλειτουργικότητα στη Γεωπληροφορική" Print

 

Πλήρης τίτλος:

 

Κόκλα, Μ. και Κάβουρας, Μ., "Η Διαλειτουργικότητα στη Γεωπληροφορική", Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις, 9 & 10 Δεκεμβρίου, Αθήνα, 1999.

 

Σύνοψη:

 

Η ανακοίνωση αυτή εισάγει το θεωρητικό πλαίσιο της διαλειτουργικότητας, τα επίπεδα στα οποία διαιρείται, το βαθμό επιτυχίας της, και προτείνει μια μέθοδο για την επίλυση ενός προβλήματος διαλειτουργότητας μεταξύ ανομοιογενών βάσεων δεδομένων.

 

[ Πίσω ]

 

   

Search

Polls

Do you like our new website?