2002, Καραλόπουλος Α., Μουρκούσης Γ., Παπαποστόλου Κ., "Επιμέτρηση Ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Ελαιουργικού και Αμπελουργικού Μητρώου σε ArcView GIS και Geomedia Pro" Print

 

Πλήρης τίτλος:

 

Καραλόπουλος Α., Μουρκούσης Γ., Παπαποστόλου Κ., "Επιμέτρηση Ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Ελαιουργικού και Αμπελουργικού Μητρώου σε ArcView GIS και Geomedia Pro", Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, 28 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου, Αθήνα, 2002.

 

Σύνοψη:

 

Η Ευρωπαϊκή κοινότητα έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα στον τομέα της γεωργίας την όσο το δυνατό γρηγορότερη και αποδοτικότερη αποτίμηση του πλήθους των ελαιοδέντρων στα κράτη-μέλη της Μεσογείου. Στα πλαίσια του αντίστοιχου κοινοτικού προγράμματος Olistat αναπτύχθηκε ένας αλγόριθμος για την αναγνώριση ελαιοδέντρων από αεροφωτογραφίες καθώς και μια πιλοτική εφαρμογή για την επίδειξή του. Η συγκεκριμένη επιστημονική εργασία έρχεται και επεκτείνει την προτεινόμενη υποδομή του υπάρχοντος συστήματος επιμέτρησης ελαιοδέντρων τόσο σε επίπεδο λογισμικού, όσο και σε επίπεδο αρχιτεκτονικής και λειτουργικότητας.

 

[ Πίσω ]

 

   

Search

Polls

Do you like our new website?