2010, Κονταξακη Σ., Κάβουρας Μ., "Χωρικοποίηση: Η γεω-οπτικοποίηση αφηρημένων πληροφοριών" Print

 

Πλήρης τίτλος:

 

Κονταξακη Σ., Κάβουρας Μ., "Χωρικοποίηση: Η γεω-οπτικοποίηση αφηρημένων πληροφοριών", 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωγραφίας, Αθήνα, Νοέμβριος 2010, http://www.geography2010.gr

 

Σύνοψη:

 

Η γεω-οπτικοποίηση αναφέρεται στο σύνολο των εργαλείων και των τεχνικών απεικόνισης γεωγραφικών πληροφοριών και πληροφοριών με γεωγραφική αναφορά, καθώς και υποστήριξης διαδικασιών χωρικής ανάλυσης. Πρόσφατα, η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στο πεδίο της γεω-οπτικοποίησης, βρήκε εφαρμογή στην οπτικοποίηση αφηρημένων πληροφοριών, δηλαδή πληροφοριών χωρίς χωρικές ιδιότητες ή γεωγραφική αναφορά. Η οπτικοποίηση αυτή, η οποία είναι γνωστή ως χωρικοποίηση, επιτυγχάνει την απεικόνιση πολυδιάστατων πληροφοριών σε χώρους περιορισμένων διαστάσεων, όπως είναι ο γεωγραφικός, κάνοντας χρήση ειδικών τεχνικών προβολής και κατάλληλων χωρικών μεταφορών. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, περιγράφεται η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης μιας χωρικοποίησης, και εξετάζεται ο τρόπος που κάποιες από τις κλασσικές χαρτογραφικές έννοιες ερμηνεύονται σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον οπτικοποίησης.

 

Κατέβασμα: εδώ

 

[ Πίσω ]

 

   

Search

Polls

Do you like our new website?