2006, Τομαή Ε., Σπανάκη Μ., Μιχαήλ Σ., "Ένα Εργαλείο Σύνταξης Γενικής Γεωγραφικής Οντολογίας για το Διαδίκτυο" Print

 

Πλήρης τίτλος:

 

Τομαή Ε., Σπανάκη Μ., Μιχαήλ Σ., "Ένα Εργαλείο Σύνταξης  Γενικής Γεωγραφικής Οντολογίας για το Διαδίκτυο", Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Αθήνα, 2006. 

 

Σύνοψη:

 

Σε αυτό την εργασία, παρουσιάζεται ένα εργαλείο σύνταξης γεωγραφικών οντολογιών για το διαδίκτυο. Η προσέγγιση αυτή αντλεί από το θεωρητικό πλαίσιο σύνταξης γεωγραφικών οντολογιών χρησιμοποιώντας Κατανόηση της Σημασιολογίας της Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Semantics Understanding). Το θεωρητικό αυτό πλαίσιο χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί μια «γενική οντολογία» του γεωγραφικού οντολογικού σχεδιασμού. Το εργαλείο σύνταξης μιας γεωγραφικής οντολογίας που προτείνεται εδώ, διαθέτει λειτουργίες όπως να μπορεί να ελέγχει την διαδικασία χτισίματος μέσω αξιωμάτων, να προσδίδει τιμές στις ιδιότητες των γεωγραφικών εννοιών και να αποθηκεύει τοπικά την οντολογία στην γλώσσα OWL DL. Η παρούσα προσέγγιση εφαρμόζει τις οδηγίες του World Wide Web Consortium (W3C) σε ό,τι αφορά τις γλώσσες και τα εργαλεία οντολογιών.

 

[ Πίσω ]

 

   

Search

Polls

Do you like our new website?