2002, Τομαή Ε., Κάβουρας Μ., "Ανάπτυξη Γεωγραφικών Οντολογιών" Print

 

Πλήρης τίτλος:

 

Τομαή Ε., Κάβουρας Μ., "Ανάπτυξη Γεωγραφικών Οντολογιών", Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου, 2002.

 

[ Πίσω ]

 

   

Search

Polls

Do you like our new website?