Θεωρία Γεωπληροφορικής Print
English version / Αγγλική έκδοση

 

Επίπεδο και είδος μαθήματος: Μεπαπτυχιακό υποχρεωτικό μάθημα του Διεπιστημονικού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωπληροφορική" (2 ώρες εβδομαδιαίως, θεωρία)

 

Περιγραφή μαθήματος:

 

 • Θεωρητική Βάση Γεωπληροφορικής - Ιστορική εξέλιξη.
 • Έννοιες του Χώρου και Χρόνου και Απεικόνιση Χωρικής Γνώσης.
 • Υλοποίηση Χωρικών Εννοιών και Μοντέλων σε ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών.
 • Πηγές και Τεχνολογίες Συλλογής Δεδομένων - Υποδομές χωρικών δεδομένων (SDIs).
 • Αντικειμενοστραφή μοντέλα (object / entity / vector based).
 • Μοντέλα συνεχών πεδίων (continuous-field / raster based).
 • Δομές δεδομένων και εννοιολογικός σχεδιασμός χωρικών Β.Δ..
 • Σχήματα Γεω-Ταξινόμησης.
 • Αναγνώριση χωρικών μορφών ανάγλυφου - Περιγραφή - Απεικόνιση ανάγλυφου.
 • Στοιχεία χωρικής ανάλυσης, Ενοποίηση - Τυποποίηση - Ανταλλαγή δεδομένων.
 • Προδιαγραφές Εργασιών: Σύνταξη - Ανταπόκριση - Ποιοτικός Έλεγχος.

 

Συντονιστής - Υπεύθυνος Μαθήματος: Μ. Κάβουρας

Διδάσκοντες: Μ. Κάβουρας, Δ. Αργιαλάς (Καθ. Ε.Μ.Π.), Μ. Κόκλα

 

[ Πίσω ]

 

   

Search

Polls

Do you like our new website?