Ερευνητικά Θέματα στα Σ.Γ.Π. Print
English version / Αγγλική έκδοση

 

Επίπεδο και είδος μαθήματος: Μεπαπτυχιακό μάθημα ειδίκευσης του Διεπιστημονικού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωπληροφορική"

 

Προαπαιτούμενο μάθημα: Θεωρία Γεωπληροφορικής

 

Περιγραφή μαθήματος:

 

Να παρουσιάσει τα πλέον σύγχρονα ερευνητικά θέματα στον χώρο των Σ.Γ.Π. (research agendas). Κάθε σπουδαστής επιλέγει ένα θέμα για το οποίο κάνει δύο παρουσιάσεις μέσα στο 4μηνο (μία προόδου και μια τελική προς το τέλος του 4μήνου). Με αυτλον τον τρόπο, εισάγει τον μεταπτυχιακό φοιτητή στην ερευνητική διαδικασία, και τον οδηγεί, βάσει της ερευνητικής μεθοδολογίας προς την εκπόνηση και παρουσίαση ενός ερευνητικού θέματος σε τέτοιο βάθος όσο επιτρέπει η διάρκεια του 4μήνου. Στην αρχή του 4μήνου παρουσιάζονται τα υπόλοιπα ή και άλλα ερευνητικά θέματα από τον διδάσκοντα και προσκεκλημένους ερευνητές. Έτσι κάθε φοιτητής αποκτά κάποιες γενικές γνώσεις για όλα τα περίπου τα θέματα από τις παρουσιάσεις των συμφοιτητών του αλλά και των διδασκόντων και προσκεκλημένων εισηγητών, ενώ μέσα από το δικό του θέμα αποκτά ερευνητική εμπειρία, δυνατότητα ανάλυσης και σύνθεσης, σύνταξης επιστημονικής εργασίας και υποστήριξής της στο κοινό.

 

Απευθύνεται σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να έχουν γνώση των πλέον σύγχρονων ερευνητικών θεμάτων στον χώρο των Σ.Γ.Π.

 

Συντονιστής - Υπεύθυνος Μαθήματος: Μ. Κάβουρας

Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό: Μ. Κόκλα, Γ. Πανόπουλος

 

[ Πίσω ]

 

   

Search

Polls

Do you like our new website?