Μέθοδοι Αναπαράστασης Γεωγραφικής Γνώσης Print
English version / Αγγλική έκδοση

 

Επίπεδο και είδος μαθήματος: Μεταπτυχιακό μάθημα επιλογής του εαρινού τετραμήνου (1 εβδομαδιαία δίωρη διάλεξη - Θεωρία)

 

Προαπαιτούμενα μαθήματα: Θεωρία Γεωπληροφορικής

 

Στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις μεθόδους αναπαράστασης της γνώσης για τον γεωγραφικό χώρο σε περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή. Γίνεται αναφορά στη διαφοροποίηση μεταξύ των εννοιών: δεδομένα (data), πληροφορία (information) και γνώση (knowledge). Εξετάζονται οι βασικές υφιστάμενες μέθοδοι αναπαράστασης γνώσης (knowledge representation) , όπως τα σημασιολογικά δίκτυα (semantic nets), τα πλέγματα (lattices), κ.ά. Αναφέρεται η σημασία της τυποποίησης της γεωγραφικής γνώσης για την απρόσκοπτη μεταφορά της από ένα σύστημα χωρικών δεδομένων σε άλλο.

 

Περιγραφή μαθήματος:

 

 • Εισαγωγή στην Αναπαράσταση Γνώσης - Ιστορική Εξέλιξη.
 • Δεδομένα – Πληροφορία –Γνώση.
 • Χωρική Γνώση, Ορισμός Χαρακτηριστικά.
 • Εισαγωγή στην Λογική.
 • Σημασιολογικά Δίκτυα.
 • Πλαίσια.
 • Πλέγματα.
 • Rule-based Systems.
 • Εννοιολογικά Διαγράμματα.
 • Τυπικές Οντολογίες.
 • Ανάπτυξη οντολογιών.
 • Επεξεργασία φυσικής γλώσσας.

 

Συντονιστής - Υπεύθυνος Μαθήματος: Μ. Κάβουρας

Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό: Μ. Κόκλα, Ε. Τομαή, Α. Καραλόπουλος

 

[ Πίσω ]

 

   

Search

Polls

Do you like our new website?